Foto: Linus Meyer. Måsen på Uppsala Stadsteater.

Foto: Linus Meyer. Måsen på Uppsala Stadsteater.